Jeg har gennem en del år arbejdet som psykolog og har erfaring med at arbejde med børn, unge og deres forældre. Både i daginstitutioner, skoler og individuelle terapeutiske samtaler.

Udover min praksis arbejder jeg, som psykolog på et Børne- og Familiecentre, hvor mine primære opgaver er terapeutiske samtaler med børn, unge og deres forældre. Desuden varetager jeg opgaver som supervision af andre faggrupper og plejefamilier, særlig psykologisk støtte til sårbare spædbørnsfamilier, psykologiske undersøgelser samt rådgivning ift. børn med særlige behov.