Jeg har siden 2008 arbejdet som psykolog og har erfaring med at arbejde med unge og voksne, som oplever udfordringer ift. at finde en meningsfuld vej i livet. Om udfordringerne skyldes en svær start på livet, svære opvækst vilkår, angst, depression, traumatiske oplevelser eller andre årsager, hjælper jeg omsorgsfuldt med at skabe ro og overblik, så nye og alternative veje tør udforskes med et åbent og nysgerrigt sind.

Jeg arbejder ud fra en relationel forståelse, hvor tilknytningsteori, neuroaffektiv udviklingspsykologi og Compassion Fokuseret Terapi (CFT) er centrale.

I min praksis varetager jeg også Post Adoptions Service opgaver (PAS) under Ankestyrelsen samt opgaver for kommuner som supervision af andre faggrupper og plejefamilier, særlig psykologisk støtte til sårbare spædbørnsfamilier, psykologiske undersøgelser samt rådgivning ift. børn med særlige behov.

Jeg har klinik i Århus C

Adresse:

Ryesgade 28, 1 tv

8000 Århus C