Rådgivning ift. adoptionsspecifikke emner. Det kan være forældrevejledning, hjælp til udvikling af en tryg tilknytningsproces samt samtaler med børn, unge og deres forældre.

Jeg er tilknyttet PAS-ordningen og tilbyder PAS-samtaler med tilskud fra Ankestyrelsen.