Undervisning tilbydes til private, foreninger, daginstitutioner, skoler, socialforvaltninger mv.

Form, indhold og pris aftales individuelt.

Eksempler på temaer:

Relationsdannelse i skolen

Arbejdet med omsorgssvigtede børn og unge

Børn med særlige behov

Adoptionsrelaterede emner