Psykologisk pædagogisk rådgivning tilbydes til daginstitutioner, skoler, socialforvaltninger mv.

Fokus i rådgivningen kan både omhandle individuelle og større organisatoriske problemstillinger.

Indhold, form og pris aftales individuelt.